ចប់លីគមិនទាន់! គ្រូ Premier league មួយរូបត្រូវបានក្លឹបបណ្តេញចេញហើយ

566
លោក Nigel Pearson គ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Watford ត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីតំណែងហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយនៅសល់តែ ២ ប្រកួតទៀតប៉ុណ្ណោះបញ្ចប់រដូវកាល Premier League ២០១៩/២០។
Pearson ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង។  AFP