មិនយូរទេ! Premier League គ្រោងចាប់ផ្តើមរដូវកាលថ្មីថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា

242

លីគកំពូលអង់គ្លេស Premier League រដូវកាលថ្មី ២០២០-២១ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១។

Premier League Review Podcast: Liverpool title lift, Kai Havertz ...

ខណៈពានរង្វាន់ EFL និងកាលវិភាគនៃការប្រកួតក្នុងស្រុកទាំងអស់ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សានៅឡើយ។ សម្រាប់រដូវកាលនេះ Liverpool ជាក្រុមជើងឯកក្រោយពួកគេខកខានឈ្នះ ៣០ ឆ្នាំ។