អូស្រ្តាលី និងណូវែលសេឡង់ ចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ FIFA Women’s World Cup 2023

118

អូស្រ្តាលី និងណូវែលសេឡង់ នឹងចាប់ដៃគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ស្រ្តីពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៣ (FIFA Women’s World Cup) បន្ទាប់ពីឈ្នះសិទ្ធការដេញថ្លៃរួមគ្នា ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយ FIFA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

ការប្រកួតឆ្នាំ ២០២៣ ត្រូវបានគេកំណត់ចំនួនក្រុមរហូតដល់ ៣២ ប្រទេស ខុសពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានតែ ២៤ ប្រទេសប៉ុណ្ណោះ។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍លើកទី ៩ ដែលនិងចាប់ផ្តើមធ្វើនៅខែកក្តដា ដល់សីហា ឆ្នាំ ២០២៣។

ការប្រកួតនេះ និងត្រូវប្រើប្រាស់ទីក្រុងចំនួន ១៣ ដោយមានចំនួន ៧ នៅអូស្រ្តាលី នឹងចំនួន ៥ នៅណូវែលសេឡង់។